Her türlü iş ve taahhüt ticari sözleşmeler, ticari belge ve sertifikalar, raporlar, toplantı tutanakları, fizibilite ve araştırma yazıları, teklifler, finans işlemleri, bankacılık, film alt yazıları, sözlü tercümeleri, uluslararası taahhütler gibi her türlü ticari belge ve yazışmaların tercümesini kapsar.