Noterden yemin belgeli profesyonel mütercimlerin yaptığı, yasal sorumluluk gerektiren belge tercümeleri bu kapsama girer. Resmi Tercüme hizmetleri Noter Kanununca anlaşmalı T.C. vatandaşı tercümanlarımız tarafından verilir.